Mittnorden

Inbjudan att nominera pristagare till Mittnordiska miljö- och energipriset ”Nordens gröna bälte” 2018

Mittnordenkommittén delar årligen ut Nordens Gröna Bälte, kommitténs pris inom miljö och energi.

Nordens gröna bälte är en gemensam profil för Mittnorden som vuxit fram ur behovet av samverkan inom näringsliv och landsbygdsutveckling avseende energi- och miljöfrågor. All verksamhet som bedrivs inom Mittnorden för att säkerställa framtida generationers välfärd är på ett naturligt sätt del av Nordens gröna bälte.

Priset ska stimulera pristagaren att fortsätta sitt arbete och engagemang. För att bidra till att profilera regionen ska pristagarens arbete också vara känt i en vidare krets. Priserna kan tilldelas alla i mittnorden, såväl privatpersoner som organisationer och företag. Det är dock inte tillåtet att föreslå sig själv som pristagare. Målsättningen med priserna är att stimulera pristagarna att fortsätta sitt arbete och därmed stimulera andra i Mittnorden att verka för hållbara miljö- och energilösningar.

Mittnordenkommittén strävar efter en jämn könsfördelning när priserna tilldelas privatpersoner.

Priset är på 30 000 svenska kronor och delas ut i samband med Mittnordiska kulturdagarna 26-28 september i Östersund.

Förslag på pristagare inom miljö och energi ska lämnas till Mittnordenkommitténs kansli senast 13 juli 2018. Använd bifogad nomineringsblankett:

Länk till nomineringsblankett.Word

 

Vänligen skicka din nominering via e-post till kanslichef Johan Loock: johan.loock@rvn.se

För eventuella frågor, kontakta Mittnordenkommitténs kansli

Tfn: +46 (0) 70 311 38 45

 

E-post: johan.loock@rvn.se

Webbplats: www.mittnorden.netlänk till annan webbplats

Facebook: www.facebook.com/mittnordenlänk till annan webbplats