Mittnorden

Vinnare av Nordens Gröna Bälte - miljöpris 2018

Mittnordens årliga pris inom kultur och miljö/energi delades ut vid Mittnordiska kulturdagarna den 26–28 september i Östersund. Temat för kulturdagarna 2018 var ”Kulturarv på riktigt!”. Mittnordenkommitténs miljö- och energipris ”Nordens gröna bälte” tilldelades de aktiva administratörerna som håller igång rekoringarna i Vasa och Jakobstad.

Miljö- och energipriset ”Nordens gröna bälte” tilldelas i år REKO-ringens administratörer i Vasa och Jakobstad, Österbotten

Priset ska stimulera pristagaren att fortsätta sitt arbete och engagemang. För att bidra till att profilera regionen ska pristagarens arbete också vara känt i en vidare krets. Målsättningen med priset är att stimulera pristagarna att fortsätta sitt arbete och därmed stimulera andra i Mittnorden att verka för hållbara miljö- och energilösningar. Priset är på 30 000 svenska kronor.

Prismotivering:

REKO är en modell som utvecklats och anpassats för nya kommunikationssätt i syfte att nå dagens medvetna konsumenter. Modellen har flera hållbarhetsaspekter, både miljömässiga, ekonomiska och sociala och har spridit sig från Österbotten som en folkrörelse till övriga Norden. REKO-ringens administratörer i Vasa och Jakobstad har genom sitt stora ideella engagemang och kunnande varit en förutsättning för att konceptet blivit så framgångsrikt. Administratörernas arbete har varit en stor inspirationskälla när nya REKO-ringar etablerats runt om i Norden.

För mer information om pristagaren:

http://www.ekonu.fi/reko-2/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

http://www.ekonu.fi/wp-content/uploads/REKO_sve_A4_26.6.2018.pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebook: REKO-ring Vasa, REKO-ring Jakobstad

Mittnordenkommittén bildades 1978 och har i år verkat i 40 år. Kommittén är ett samarbete mellan regioner i Norge, Sverige och Finland. Nuvarande medlemmar är Trøndelag fylkeskommune, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland och Österbottens förbund. Mittnordenkommittén är en av flera gränskommittéer i Norden som till största delen finansieras av Nordiska Ministerrådet. Målsättningen med kommittéerna är att utveckla det gränsregionala samarbetet i Norden.