Mittnorden

Den norska regeringen utreder en framtida elektrifiering av Meråkersbanan

Norges regering tillkännager i Nasjonal transportplan 2010-2019 framtida möjligheter för investeringar utefter Meråkersbanan

Mittnordenkommittén har liksom NECLA och flera svenska och finska myndigheter under en längre tid verkat för en upprustning av Meråkersbanan i Norge. Under de senaste åren har axelkapasiteten för banan uppgraderats till 22,5 ton.

Den norska regeringen konstaterar i Nasjonal transportplan att "Samtidig med vurdering av elektrifisering av Trönderbanen vill også elektrifiering av Meråkersbanen, inklusive behov av fjernstyrning og annen opprustning av banen, bli vurdert.".

Här kan du ta del av Mittnordenkommitténs yttrande över Nasjonal transportplan.PDF

Den svenska riksdagsmannen Johan Linander har också ställt en skriftlig frågaPDF i Nordiska rådet till Norges regering för besked om Meråkersbanan, och fått följande svarPDF av Samferdselsminister Liv Signe Navarsete.